Met veel verschillende kinderen in de klas is het voor leerkrachten soms fijn om ondersteuning te krijgen om met alle kinderen een goede relatie op te bouwen. Vooral de omgang met leerlingen die opstandig zijn en moeilijk luisteren vinden leerkracht vaak een uitdaging. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling, met daarbij ook oog voor het stellen van grenzen, bevordert optimaal functioneren van leerlingen en draagt bij aan een positieve sfeer in de klas. Dat is waar het project B-KIJK (Beter met een Kind In Je Klas) zich op richt.

Twee interventies

In dit project vergelijken we twee interventies die leerkrachten ondersteunen in de omgang met leerlingen met moeilijk en opstandig gedrag: VIPP-School en Zoom-consultatie.

VIPP-School

VIPP-School is een aanpassing van een bestaande effectieve interventie voor opvoeders en hun kinderen om probleemgedrag te verminderen en de onderlinge relatie te verbeteren (VIPP-SD). Deze interventie hebben we aangepast voor de schoolcontext. De leerkracht en de leerling worden gefilmd terwijl zij een aantal taakjes doen, en vervolgens worden de opnamen van de vorige keer teruggekeken en besproken.

Zoom-consultatie

Zoom-consultatie gaat in op het welzijn en gedrag van de leerling aan de hand van een aantal thema's. Gesprekken vinden plaats met een orthopedagoog/psycholoog. Thema's die aan bod komen zijn o.a. contact met leeftijdsgenoten, stemming en leervorderingen. Er is ook ruimte voor vragen of thema's van de leerkracht zelf. Naar behoefte wordt advies gegeven.

Beide interventies zijn kortdurend (6 sessies in een periode van 3 maanden) en bieden leerkrachten via 1-op-1 coaching handvatten om de relatie met een leerling met moeilijk gedrag te verbeteren. Niet alleen de individuele leerling, maar de hele klas kan daar baat bij hebben!

Tijdsinvestering

Beide interventies bestaan uit zes consulten en vragen een maximale tijdsinvestering van 9,5 uur in 6 maanden. De afspraken vinden individueel met een coach plaats op een moment dat de leerkracht (en leerling) goed uitkomt. Om iets te kunnen zeggen over welke interventie het beste werkt, zijn er daarnaast – in het kader van het onderzoek – drie meetmomenten van ieder een half uur. De school ontvangt een vergoeding voor deze tijd.

Scholen gezocht!

Op dit moment zijn de eerste 30 leerkrachten gestart met het project. We hebben nog ruimte voor meer scholen om mee te doen aan het project. Het project loopt 2 jaar en deelname is kosteloos. De interventies zijn ontwikkeld voor leerkrachten van groep 1 t/m groep 4, omdat door vroeg in de schoolcarrière in te grijpen, grotere problemen – en daarmee uitval van leerlingen en leerkrachten - voorkomen kunnen worden. De interventie de na afloop van het project leerkrachten het beste blijkt te ondersteunen, wordt vervolgens aangeboden vanuit (een deel van de aangesloten) samenwerkingsverbanden.

Binnen het project loten we welke leerkracht welke interventie krijgt. Dit doen we zodat alle deelnemende scholen kunnen profiteren van beide interventies.

Samenwerking

De studie wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Yulius Onderwijs, CBS Smitshoek, OBS de Bosweide, OBS Over de Slinge, Samenwerkingsverband RiBA.

B-KIJK: Beter met een Kind In Je Klas

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met Mathilde Overbeek:

[email protected] 06-18422132

Team

Mathilde Overbeek

Mathilde Overbeek

Projectleider

Senior onderzoeker Yulius Academie, onderzoeker Vrije Universiteit

[email protected], 06-18422132

Kim Starreveld

Kim Starreveld

Promovenda

Promovenda Project B-KIJK, Vrije Universiteit

[email protected]

Marian Bakermans-Kranenburg

Marian Bakermans-Kranenburg

Hoogleraar Neurobiologische en omgevingsdeterminanten van opvoeding en ontwikkeling, Vrije Universiteit

[email protected]

Agnes Willemen

Agnes Willemen

Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit

[email protected]